POIG–PODDZIAŁANIE 6.5.2


Udział Firmy Szynaka Meble Sp. z o.o. w branżowym programie promocji. Rozwój Eksportu.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Działanie 6.5 Promocja Polskiej Gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie Udziału Przedsiębiorców w Programach Promocji.

Termin realizacji: 01 kwietnia 2012 - 30 kwietnia 2015.