Wincenty Szarmach - wieloletni pracownik Grupy Meblowej Szynaka laureatem Nagrody Imienia Haliny Krahelskiej.

25-11-2015

Wincenty Szarmach - wieloletni pracownik Grupy Meblowej Szynaka laureatem Nagrody Imienia Haliny Krahelskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 listopada 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej. Celem nagrody jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Wśród wyróżnionych Nagrodą im. Haliny Krahelskiej był wieloletni, zasłużony pracownik Grupy Meblowej Szynaka Pan Wincenty Szarmach.  Nagroda ta jest uwieńczeniem wieloletniej pracy społecznej i zawodowej Pana Wincentego na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników naszej firmy jak i społeczności lokalnej.

W imieniu wszystkich pracowników gratulacje i podziękowania laureatowi złożył Pan Prezes Jan Szynaka.

Pozostałe wydarzenia