Deklaracja Polskiego Biznesu

05-05-2015

Deklaracja Polskiego Biznesu

Miło nam poinformować, że firma nasza dołączyła do grona sygnatariuszy Deklaracji Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zobowiązując się tym samym do podążania drogą zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki w biznesie w zgodzie z 10 postulatami deklaracji.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 24 kwietnia 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podczas inauguracji IV etapu projektu Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. W imieniu Szynaka-Meble Sp. z o.o. dokument podpisał Pan Prezes Jan Szynaka. 

Projekt Wizja 2050, realizowany w 2015 roku przez Ministerstwo Gospodarki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę doradczą Deloitte, nawiązuje do inicjatywy podjętej przez światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development). Celem projektu jest integracja biznesu w Polsce wokół idei zrównoważonego rozwoju, wskazanie wyzwań w tym obszarze oraz wzmocnienie dialogu administracji i biznesu na rzecz wypracowania konkretnych rozwiązań dla wspierania realizacji celów rozwojowych Polski.

Deklaracja zobowiązuje sygnatariuszy między innymi do prowadzenia działalności w oparciu o zaufanie i dialog oraz w zgodzie w wymogami etyki, podejmowania działań na rzecz zmniejszania śladu środowiskowego, do współpracy z ośrodkami akademickimi i szkołami w zakresie edukacji przyszłych pracowników. 

Podpisując dokument Deklaracji dołączyliśmy do grona kilkudziesięciu innych firm, działających w Polsce, które są już jej sygnatariuszami. Przyłączenie się do tego projektu jest ważnym krokiem. Doskonale wpisuje się on w nasze wartości: szacunek, odpowiedzialność i przejrzystość. Stawiamy na zadowolenie i rozwój naszych pracowników, budowanie i promowanie odpowiedzialnych standardów rynkowych. Przy wyborze dostawców lub zaopatrywaniu się w produkty lub usługi uwzględniamy kwestie społeczne, etyczne oraz te związane z ochroną środowiska Nasze działania już są zgodne z zobowiązaniami tej deklaracji. Szynaka - Meble Sp. z o.o. od lat wspiera społeczności lokalne, budując trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje partnerskie. 

Pozostałe wydarzenia