Szynaka Meble wyróżniona w konkursie Firma Rodzinna Roku 2017.

05-04-2017

Szynaka Meble wyróżniona w konkursie Firma Rodzinna Roku 2017.Szynaka Meble wśród wyróżnionych firm rodzinnych 2017 roku.


Wartości rodzinne w Grupie Meblowej Szynaka od początku jej działalności uważane są za priorytetowe. Nasze przywiązanie do idei rodzinnej przedsiębiorczości zostało docenione przez kapitułę konkursu „Firma Rodzinna Roku 2017”. Firmie Szynaka Meble przyznano wyróżnienie w kategorii duże przedsiębiorstwo.

 

Instytut Biznesu Rodzinnego  po raz kolejny wyróżnił firmy, które w dużym stopniu angażują się w rozwój swojego otoczenia. Kapituła konkursowa doceniła umiejętność łączenia biznesowej skuteczności z troską o lokalną społeczność. Podczas Gali Wieczornej Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych wręczono wyróżnienia. Nagrodę w mieniu firmy odebrał Pan Michał Szynaka, Członek Zarządu firmy Szynaka Meble.

Konkurs Firma Rodzinna Roku to inicjatywa mająca ma na celu wyłonienie i promocję wyjątkowych przedsiębiorstw, które w biznesowej działalności wdrażają idee społecznej odpowiedzialności. Co roku Kapituła Konkursowa, składająca się z wybitnych ludzi świata nauki i biznesu, ocenia działalność i debatuje nad wyborem laureata. Dodatkowo Kapituła przyznaje również wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wyróżnienie to jest dla Grupy Meblowej Szynaka szczególnie ważne, ponieważ od 60 lat firma aktywnie włącza się w działania na rzecz społeczności, angażując się w działania filantropijne nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również wojewódzkim i krajowym. Szynaka Meble wspiera działalność wielu instytucji i organizacji, m.in. placówek szkolno-wychowawczych, szpitali, domów dziecka, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych i wielu innych.


Pozostałe wydarzenia