KONFERENCJA "Zagrożenia w przemyśle meblowym".

29-04-2016

KONFERENCJA

 

 

 

 Bezpieczeństwo pracy w przemyśle meblowym było głównym tematem konferencji: ,,Zagrożenia w przemyśle meblowym”,  w której uczestniczyli pracownicy Grupy Meblowej Szynaka, zorganizowanej 27 kwietnia 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym w Mortęgach.

Spotkanie zorganizowano z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych”. Organizatorami konferencji były: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli w Warszawie oraz FHU „Vini” w Lubawie. Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin oraz Główny Inspektor Pracy - Roman Giedrojć .

Otwierając konferencję marszałek Gustaw Marek Brzezin podkreślił dynamikę rozwoju przemysłu meblarskiego na Warmii i Mazurach oraz rolę inicjatyw, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców województwa pracujących w tej gałęzi gospodarki.    

Panel tematyczny konferencji kolejno prowadzili:

  • Włodzimierz Łabanowski - OIP Olsztyn- Bezpieczeństwo użytkowania oraz zagrożenia mechaniczne przy obsłudze obrabiarek do drewna,
  • Adam Sikora OIP Olsztyn - Zagrożenia wypadkowe oraz profilaktyka na wybranych przykładach wypadków podczas pracy na obrabiarkach do drewna,
  • Tomasz Grausz OIP Olsztyn - Zagrożenia chemiczne w przemyśle meblowym,
  • Sabina Kur WSSE Olsztyn- Postępowanie w zgłaszaniu, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych,
  • Wincenty Szarmach oraz Wojciech Hartung STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi - Przykłady Dobrych Praktyk.


Po zakończeniu konferencji prowadzący jak i uczestnicy wspólnie podkreślali, że w dobie dynamicznego rozwoju branży meblowej, która ciągle staje przed nowymi wyzwaniami, szansami ale też zagrożeniami tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Stanowią one kluczowy i niezbędny element w kształtowaniu świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa pracy. Spotkanie zyskało opinię prestiżowej i merytorycznej debaty, która zdaniem organizatorów będzie kontynuowana.

 

Pozostałe wydarzenia