Brązowy medal w konkursie BHP.

31-05-2016

Brązowy medal w konkursie BHP.
Szanowni Państwo,

 

miło nam poinformować, że 19.05.2016 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego  w Warszawie odbył się finał XVI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o BHP, dla uczniów rzemiosła polskiego z całej Polski. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP. Konkurs adresowany był do uczniów rzemiosła, młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach pracy w celu przygotowania zawodowego lub odbywających praktyki w zakładach rzemieślniczych, w tym firmach z branży meblowej. We wszystkich edycjach konkursu wzięło udział 16 tysięcy młodych ludzi, z których do wielkiego finału wyłoniono 46 uczestników, którzy walczyli o tytuł lidera. Na podium, na prestiżowym III miejscu stanął przedstawiciel branży meblowej, uczeń naszej firmy Krzysztof Rogoziński. 

Gratulujemy zwycięzcy konkursu, jego Mistrzowi  Panu Adamowi Kołpackiemu, życząc im dalszych sukcesów i rozwoju w życiu prywatnym i zawodowym.

Współcześnie uzyskanie odpowiedniego wykształcenia jest niezmiernie istotne dla młodych ludzi, szczególnie w kontekście wyzwań, przed jakimi stają oni na rynku pracy. Wybór odpowiedniego kierunku edukacji ma fundamentalne znaczenie w konstruowaniu ścieżki kariery. Historia współpracy naszej firmy ze szkołami i uczelniami jest bardzo długa i śmiało można powiedzieć, że sięga początku jej działalności. Dzisiejsza edukacja zawodowa w Polsce nie spełnia wszystkich oczekiwań i potrzeb pracodawców. Dlatego od wielu lat wspieramy przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, pokazujemy im jak stać się atrakcyjnymi kandydatami dla firm w sektorze meblowym. Aby osiągnąć ten cel kładziemy akcent przede wszystkim na praktyczną naukę zawodu, naukę, która idzie z duchem czasu i rozwoju w poszczególnych branżach. Udostępniamy pomieszczenia oraz sprzęt biurowy w naszych zakładach na szkolenia, seminaria dla instytucji związanych głównie z rozwojem pracowniczym czy szkoleniem pracowników młodocianych z regionu. Wspieramy i uczestniczymy w targach pracy, festynach zawodoznawczych, współpracujemy z Izbami Rzemieślniczymi, Cechami Rzemiosł Różnych, Ochotniczymi Hufcami Pracy. Bierzemy udział w organizowanych przez szkoły Dniach Przedsiębiorczości, podczas których uczniowie szkół średnich odwiedzają nasze zakłady pracy i zaznajamiają się ze specyfikacją i obowiązkami poszczególnych stanowisk pracy. W bieżącym roku podpisaliśmy porozumienie z Zespołem Szkół Budowlanych w Olsztynie, w ramach którego objęliśmy patronatem klasy uczące się w zawodzie technik technologii drewna. Dzięki temu wspieramy młodzież i kadrę nauczycielską w kształceniu w oparciu o program oraz międzynarodowe standardy obowiązujące w meblarstwie. Do uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych podejmowanych przez Grupę Meblową Szynaka, takich jak: targi partnerskie, seminaria, szkolenia produktowe zapraszamy przedstawicieli szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych, którzy chcą zapoznawać się z nowoczesnymi technologiami oraz podnosić kwalifikacje zarówno uczniów, studentów, jak i pedagogów. W gronie naszych partnerskich placówek znajdują się także uczelnie techniczne, np. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Lubelska czy Elbląski Park Technologiczny. Malejąca z każdym rokiem liczba osób młodych wchodzących na rynek pracy w porównaniu do odchodzących na emerytury, jak również kwestia niskiej popularności nauki w zawodach związanych z produkcją mebli powinna być wielkim wyzwaniem dla całej branży meblowej.

Jesteśmy przekonani, że wpieranie placówek oświatowych i uczynienie z nauki zawodów związanych z produkcją mebli atrakcyjnego sposobu na życie powinno być wpisane w strategię rozwoju każdego przedsiębiorstwa.

 

Pozostałe wydarzenia