Współpraca nauka biznes

09-07-2015

Współpraca nauka biznes

 

 

 

 

 

 

W dniu 11.06.2015 roku w Centrum Wystawienniczym „SZYNAKA” w Iławie  odbyło się spotkanie dotyczące współpracy  pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu reprezentowanym przez prof. dr hab. inż. Jerzyego Smardzewskiego - Kierownika Katedry Meblarstwa, a Grupą Meblową SZYNAKA  reprezentowaną przez Państwo Alinę i Jana Szynaka - Współwłaścicieli Grupy wraz z Zarządami poszczególnych spółek.

W trakcie spotkania  Waldemar Mieczkowski Członek Zarządu Szynaka-Meble, Dyrektor ds. Finansowych zaprezentował plany inwestycyjne na lata 2015-2018 z uwzględnieniem możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych:

-  RPO Warmia i Mazury

-  PO Polska Wschodnia

-  PO Inteligentny Rozwój

-  PO Polska Cyfrowa

-  PO Infrastruktura i Środowisko

W zgodnej ocenie wszystkie projekty realizowane przez Działy Badawczo-Rozwojowe w poszczególnych zakładach produkcyjnych powinny mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne w obszarach:

- materiałów, procesów, produktów

- czystej energii

- zagospodarowania odpadów w procesie produkcyjnym

- zmniejszenia emisji zanieczyszczeń

Uczestnicy spotkania  uzgodnili  zakres współpracy w ramach poszczególnych projektów.

Pozostałe wydarzenia