Proces Beatyfikacyjny Siostry Magdaleny Mortęskiej rozpoczęty.

03-07-2016

 Proces Beatyfikacyjny Siostry Magdaleny Mortęskiej rozpoczęty.3 lipca 2016 roku w Kościele pw. Św. Jana w Lubawie miało miejsce uroczyste, kanoniczne rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Siostry Magdaleny Mortęskiej, reformatorki i założycielki zakonów benedyktyńskich w Polsce. Temu dostojnemu wydarzeniu przewodniczyli ks. biskup Andrzej Suski i ks. Biskup pomocnicy, Józef Szamocki. Ordynariusz Toruński w czasie swojej homilii modlił się o pomyślność procesu beatyfikacyjnego Magdaleny Mortęskiej. Po mszy św. odbyło się zaprzysiężenie trybunału diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym, w którym znaleźli się: ks. dr prał. Sławomir Oder - postulator procesu (również postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II), ks. dr Andrzej Scąber - delegat bp A. Suskiego, o. dr Szczepan Tadeusz Praśkiewicz - postulator sprawiedliwości, ks. dr kan. Mariusz Stasiak - notariusz i ks. Paweł Kołatka - notariusz pomocniczy. Zaprzysiężenie było oficjalnym, kanonicznym rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego Magdaleny Mortęskiej, która przed wiekami mieszkała w Pałacu w Mortęgach (obecnie wchodzącego w skład Grupy Meblowej Szynaka). Kilka lat temu zaczęto na nowo odkrywać postać Magdaleny Mortęskiej, jej pobożność dobro, które czyniła. Pod koniec ubiegłego roku, 2. grudnia, w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe pt. „Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej”, nad którym patronat objęła nasza firma. Kilkanaście dni później, 18. grudnia ks. bp Andrzej Suski wydał edykt dotyczący procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożej Magdaleny Mortęskiej.

Po uroczystościach w kościele nastąpił przejazd na teren Pałacu Mortęgi, gdzie po Nieszporach Niedzielnych poświęcono kaplicę i dzwon. Na uroczystym otwarciu procesu obecni byli kapłani z dekanatu toruńskiego, siostry zakonne (benedyktynki i szarytki) z rożnych stron Polski oraz liczni wierni. 

Beatyfikacja Siostry Magdaleny Mortęskiej to dla właścicieli Majątku w Mortęgach Aliny i Jana Szynaka oraz mieszkańców Ziemi Lubawskiej niezwykle ważne wydarzenie i wielkie duchowe przeżycie.

Pozostałe wydarzenia