W trosce o Państwa wygodę uruchomiliśmy sprzedaż internetową. System sprzedaży jest w trakcie wdrażania, w przypadku napotkania problemów prosimy o kontakt: szynaka-www@szynaka.plzamknij
Fundusze EU

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roman.boberek@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Boberek tel. 603 111 410

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Najczęściej zadawane pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarze komory: 360x270x400 mm, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?”

W zapytaniu ofertowym zostały wskazane oczekiwane podstawowe parametry techniczne, które stanowią minimalne wymagania urządzeń przewidzianych do zakupu. Zamawiający dopuści do oceny ofertę o parametrach technicznych wyższych od oczekiwanych.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres: 14-200 Iława, ul. Ostródzka 54 lub 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Grzegorz.kulik@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Kulik tel. (0-89) 644 92 25

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wybranym wykonawcy:

Wybrano dostawcę tylko na urządzenie nr 12 – oprogramowanie Top Solid. Dostawca: TopSolution Marcin Skurczyński Na pozostałe urządzenia zostanie ponowione zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

  1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: darek@szynaka.pl.

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r. do godziny 16:00.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Dąbrowski tel. 605 822 800

Treść zapytania ofertowego >> Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wybranym wykonawcy:

TEKNOLOGIKA S.R.L.