Z ogromną radością chcielibyśmy poinformować, że Prezesi Alina i Jan Szynaka zostali uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem: Mecenasi Kultury 2023 roku, wręczonym przez Wójta Gminy Iława, Krzysztofa Harmacińskiego. Bycie mecenatem kultury to dla Grupy Meblowej Szynaka znacznie więcej niż tylko narzędzia promocji firmy i marki. To wyraz naszej głębokiej odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności, w których działamy. Jako aktywni patroni kultury i sportu, dążymy nie tylko do promowania naszych produktów, ale także do wspierania wartościowych inicjatyw oraz integrowania społeczności.

Przez lata angażujemy się w różnorodne wydarzenia artystyczne, kulturalne i sportowe na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Jednym z naszych kluczowych działań na szczeblu gminnym jest coroczne wsparcie festiwalu "Nad Jeziorakiem w Siemianach", który jest nieodłączną częścią kulturalnego krajobrazu naszego regionu. Nasze finansowe i organizacyjne zaangażowanie umożliwia organizatorom festiwalu tworzenie bogatego programu artystycznego, przyciągającego uczestników z całego kraju. Przez lata festiwal stał się ważną platformą integracyjną dla lokalnej społeczności, stanowiąc nie tylko miejsce spotkań artystycznych, ale także okazję do budowania więzi społecznych. Nasze wsparcie ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki w regionie oraz dla promocji naszych wartości jako polskiej firmy rodzinnej.

 

Prowadząc biznes na skalę globalną pragniemy aktywnie wspierać rozwój lokalnych społeczności i promować wartości kultury. Naszym celem jest nie tylko osiąganie sukcesów jako przedsiębiorstwo, lecz również tworzenie pozytywnych zmian w otaczającym nas środowisku. Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyczynia się do budowania lepszego jutra zarówno dla naszej firmy, jak i dla społeczności, z którą jesteśmy silnie związani. Dążymy do tworzenia trwałych relacji oraz wspierania inicjatyw społecznych i kulturalnych, które przyniosą korzyści wszystkim jej uczestnikom.