Tytuł Firma Dobrze Widziana dla Szynaka Meble.

25-04-2017

Tytuł Firma Dobrze Widziana dla Szynaka Meble.


 

Szynaka-Meble Sp. z o.o. po raz kolejny została wyróżniona zaszczytnym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w ramach ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Business Centre Club, pod honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

24 kwietnia odbył się uroczysty finał konkursu „Firma Dobrze Widziana”, w którym obok laureatów, uczestniczyli członkowie Kapituły konkursu oraz osoby związane z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżnienie ma na celu wskazanie i uhonorowanie firm, które rozumieją, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i aktywnie realizują jej założenia. Koncepcja konkursu doskonale wpisuje się w wartości, który hołduje Szynaka Meble. Firma od kilkudziesięciu lat w ramach prowadzonej działalności podejmuje szereg inicjatyw mających na celu osiągnięcie harmonii i równowagi z otoczeniem, dbając tym samym o lokalną społeczność i środowisko naturalne.

W skład Kapituły tegorocznej edycji konkursu weszły osoby o uznanym autorytecie, działające społecznie i mające istotne zasługi w promowaniu idei CSR. Oceny dokonano się na podstawie ankiety konkursowej, która zawierała podstawowe informacje o działalności firmy w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Pozostałe wydarzenia