Szynaka-Meble Sp. z o.o. wspiera rozwój kultury.

22-07-2016

Szynaka-Meble Sp. z o.o. wspiera rozwój kultury. 
Szynaka-Meble Sp. z o.o.  jako największa firma w regionie, jest bardzo dobrze rozpoznawalna na szczeblu lokalnym, głównie dzięki nieustannemu wkładowi w rozwój regionu. Firma mocno angażuje się w rozwój społeczności lokalnej. W swojej blisko sześćdziesięcioletniej historii aktywnie wspierała i wspiera liczne wydarzenia naukowe, gospodarcze, sportowe i kulturalne.
Wypracowane strategie w sposób kompleksowy odnoszą się do rzeczywistych potrzeb otoczenia, a Spółka  zobowiązuje się do podejmowania długoterminowych aktywnych działań na rzecz lokalnej społeczności.
Obecność Szynaka-Meble Sp. z o.o. w tak wielu zróżnicowanych obszarach od projektów artystyczno-kulturalnych, przez sportowe po gospodarcze podkreśla zaangażowanie oraz chęć wzmacniania relacji z mieszkańcami regionu. Wiązanie firmy z pozytywnymi emocjami i przeżyciami np. podczas wydarzeń sportowych, kulturalnych sprawiła, że Spółka stała się nieodłącznym i oczekiwanym animatorem i partnerem ważnych przedsięwzięć już nie tylko na szczeblu miasta i powiatu ale także województwa i kraju.
 
Lokalne potrzeby i bolączki regionu są dobrze znane Prezesom Alinie i Janowi Szynaka, dlatego coraz częściej podejmowane akcje nie mają charakteru jednorazowych wydarzeń, ale są ukierunkowane na długookresową współpracę. Jest to odzwierciedleniem strategicznego podejścia Spółki oraz potwierdza chęć budowania partnerskich relacji z innymi uczestnikami życia społecznego.
 
Szynaka-Meble Sp. z o.o. jest uznanym i cenionym organizatorem, kreatorem i partnerem działań, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego, integrację oraz rozwój społeczności lokalnej. Firma wspiera zarówno wielkie inwestycje, jak i małe projekty. 
 
Szynaka-Meble Sp. z o.o. był strategicznym sponsorem:
 
- XI Festiwalu ,, Nad Jeziorakiem" Siemiany 2016 - 22,23.07.2016
- Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego - Złota Tarka 2016 - 5 - 7.08.2016

Zachęcamy do zapoznania z fotorelacją z tych wydarzeń. 

Pozostałe wydarzenia