Szynaka -Meble Sp. z o.o. Patronem Sympozjum poświęconego Matce Magdalenie Mortęskiej.

04-12-2015

Szynaka -Meble Sp. z o.o. Patronem Sympozjum poświęconego Matce Magdalenie Mortęskiej.

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma nasza objęła patronatem honorowym sympozjum naukowe: MIĘDZY MISTYKĄ, A CODZIENNOŚCIĄ. MAGDALENA MORTĘSKA I JEJ ROLA W REFORMIE TRYDENCKIEJ. 

2 grudnia 2015 roku w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy toruńskim seminarium odbyło się sympozjum dotyczące Magdaleny Mortęskiej, benedyktynki, która żyła w latach 1554-1631.

Magdalena Mortęska to jedna z bardziej znaczących postaci polskiego Kościoła okresu kontrreformacji, która swoją młodość spędziła w podlubawskich Mortęgach. Dzięki swojej pobożności przedsiębiorczości wyprowadziła zakon benedyktynek z kryzysu. Zreformowała Regułę św. Benedykta dopełniając kontemplacyjny charakter klasztoru o nauczanie dziewcząt. Szczególny nacisk kładła na wykształcenie mniszek, które musiały nauczyć się czytania oraz pisania po polsku i łacinie, do tego rachunków, śpiewu oraz robót ręcznych. Założyła lub zreformowała aż 22 klasztory w Polsce i na terenie współczesnej Litwy i Białorusi.

W historii było kilka prób beatyfikacji Magdaleny Mortęskiej. Pierwszy proces rozpoczął się niedługo po jej śmierci, drugi w 1969 roku. Właśnie w nim wziął udział dzisiejszy arcybiskup warmiński senior dr Edmund Piszcz.  Wówczas zakończył się on właściwie na pierwszym posiedzeniu, na co miało wpływ wiele okoliczności. Środowa konferencja była w pewnym sensie preludium do kolejnego procesu beatyfikacyjnego ksieni Magdaleny.

Organizatorami konferencji były: Kuria Diecezjalna Toruńska, Wyższe Seminarium Duchowne w Toruniu oraz oddział toruński Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

 

Pozostałe wydarzenia