Image

Grupa aktywnie wspiera odpowiedzialną gospodarkę leśną, utrzymując certyfikowany system  kontroli pochodzenia produktu, dzięki czemu posiada jeden z najważniejszych certyfikatów w branży meblarskiej FSC® Chain of Custody, przyznawany producentom mebli wykonywanym z surowca pochodzącego z obszarów o prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej. Kupując meble oznaczone logo FSC klienci mają pośredni wpływ na zachowanie środowiska naturalnego w pierwotnym stanie.

Image

Zawsze blisko ludzi

Pragniemy pozostawać „zawsze blisko ludzi”, dlatego aktywnie angażujemy się również w działania na rzecz lokalnej społeczności, włączając się w działania filantropijne nie tylko na szczeblu lokalnym, ale również wojewódzkim i krajowym. Szynaka Meble wspiera działalność wielu instytucji i organizacji, m.in. placówek szkolno-wychowawczych, szpitali, domów dziecka, placówek oświatowych, organizacji pozarządowe i wielu innych. Bierzemy udział zarówno w ogólnopolskich akcjach, takich jak m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka oraz organizujemy zbiórki wewnętrzne. Realizujemy również autorskie, okolicznościowe programy filantropijne, takie jak m.in. „Szynaka Paczka” oraz „Szynaka dla bezdomnego psiaka”.

Image

Wsparcie dla sportu

Grupa Meblowa Szynaka ma długoletnią historię współpracy ze sportowcami. Wspieramy m.in. takie dyscypliny jak: piłka nożna, piłka siatkowa ,lekkoatletyka, kolarstwo, żużel, żeglarstwo, boks, czy taniec towarzyski. Firma dotuje aktywność fizyczną, doceniając ciężką pracę i wysiłek zarówno utytułowanych mistrzów, jak i dopiero wschodzących gwiazd sportu.

Image

Wsparcie działalności lokalnej

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to również dzielenie się swoim doświadczeniem i aktywne uczestnictwo w gremiach gospodarczych. Prezes Jan Szynaka regularnie uczestniczy w pracach prestiżowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, w których pełni zaszczytne funkcje. Wśród nich można wymienić m.in. Prezesa Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Lubawie, V-ce Prezesa Iławskiej Izby Gospodarczej w Iławie, V-ce Marszałka Wojewódzkiego Sejmiku Gospodarczego (będąc jednocześnie jego współzałożycielem), Radnego Powiatu Iławskiego i wielu innych.

Image

Prezes Jan Szynaka brał udział również w komisjach powołanych przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego i Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego, jako członek Komisji ds. Finansów, Przemysłu i Handlu oraz uczestniczył w pracach komisji ds. Opracowań Strategii Rozwoju Województwa Olsztyńskiego (1998-2002). Właściciel Grupy Meblowej Szynaka pełnił również funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Image