Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników (zwanych dalej Użytkownikami) serwisu internetowego „Szynaka-Meble” (zwany dalej Serwisem)  prowadzonego pod adresem www.szynaka.pl.

Serwis internetowy jest prowadzony przez Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w 10-260 Lubawa ul. Dworcowa 20 (zwanym dalej Administratorem), który jest Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu internetowego.

Administratora powołał Inspektora danych osobowych, Norberta Boguckiego, z którym kontakt jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@szynaka.pl.

Administrator w celu prowadzenia Serwisu internetowego przetwarza dane osobowe. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz podejmuje w tym działania w celu minimalizacji zagrożeń związanych z przetwarzanie danych w sieci.

Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub realizacji umowy zakupu towarów. Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
 2. prawo ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 7. prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub do czasu rezygnacji z usług z których korzysta użytkownik.

Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub podmiotom współpracującym, które przetwarzają Państwa dane na udokumentowane polecenie Administratora

Państwa dane nie podlegają automatycznemu profilowaniu ani transferowi do Państw spoza obszaru UE.

Podanie danych poprzez korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu internetowego jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją zasad zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 1. Informacje o plikach cookies.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis internetowy i przechowywane na komputerze Użytkownika zawierające informacje związane z korzystania z Serwisu. Wykorzystywane przez Serwis internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Serwis internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 

Google Analytics

Nazwa cookie

Rodzaj

Cel i zawartość

__utmz

trwały

przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik

__utma

trwały

przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika

__utmb

trwały

przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

__utmc

sesyjny

przechowują czas wizyty/przebywania na stronie

  

 

Magento Standard Cookies

Nazwa cookie

Cel i zawartość

cart

The association with the customer's shopping cart.

category_info

Stores the category info on the page to load pages faster.

compare

The items in the customer's Compare Products list.

customer

An encrypted version of the shopper's customer ID.

customer_auth

Indicates if the customer are currently logged in to the store.

customer_info

An encrypted version of the shopper's customer group.

external_no_cache

Indicates if caching is disabled or enabled.

frontend

The customer's session ID.

guest-view

Determines if guests can edit their orders.

last_category

The last category visited by the shopper.

last_product

The most recent product viewed by the shopper.

newmessage

Indicates whether a new message has been received.

no_cache

Indicates if the cache can be used to store information.

persistent_shopping_cart

A link to information about the shopper's cart and viewing history.

recentlycompared

Items recently compared b the shopper.

stf

Information on products the shopper has emailed to friends.

store

The store view or language chosen by the shopper.

user_allowed_save_cookie

Indicates if the shopper allows cookies to be saved.

viewed_product_ids

The products recently viewed by the shopper.

wishlist

An encrypted list of products added to the shopper's wishlist.

wishlist_cnt

The number of items in the shopper's wishlist.

 

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie niektórych  funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Serwisem reklamodawców oraz partnerów. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm.

 

 1. Informacja o logach serwera.

Oprócz plików cookies Serwis internetowy również automatycznie zbiera i przetwarza informacje logowane w warstwie serwerowej dotyczące niektórych parametrów połączenia Użytkowników z Serwisem.

Zapisowi do logów serwera mogą podlegać:

 • adresy URL przeglądanych zasobów Serwisu,
 • informacje o adresie IP,
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • adres URL poprzednio odwiedzanej strony z której nastąpiło przez odnośnik przejście do Serwisu (referer link)
 • informacje o przeglądarce użytkownika,

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwerem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi Serwisu internetowego.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 1. Informacje o danych zbieranych w formularzach.

Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu wymaga rejestracji oraz podania danych niezbędnych do wykonania zamówionych usług. Serwis internetowy w przypadku procesu rejestracji zakupów w sklepie będzie zbierał następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres dostawy,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i realizacji umowy zakupów w ramach Serwisu.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta w naszym Serwisie lub z adresu e-mail abi@szynaka.pl

 1. Usługa Newsletter

Jeżeli Użytkownik wyrazi na zgodę na zapisanie się i korzystanie z newslettera, podany przez niego adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w serwisu internetowego „Szynaka-Meble”.

Powyższa zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania newslettera. Aby cofnąć zgodę prosimy o przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres e-mail: abi@szynaka.pl

 1. Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Serwis internetowy może udostępniać zebrane dane następującym podmiotom wskazanym przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia:

 • partnerom prowadzącym salony meblowe,
 • firmom kurierskim,
 • operatorom płatności elektronicznych,
 • firmom obsługującym reklamacje.

W powyższych przypadkach zakres przekazywanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum i odpowiedni do realizacji wybranej usługi przez Użytkownika.

Ponadto, zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 1. Odnośniki do innych stron internetowych

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu. Nie możemy ponosić odpowiedzialności  za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu internetowego.

 1. Zmiany Polityki Prywatności.

Oferta Serwisu internetowego może z czasem ulec rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że będzie istniała konieczność wprowadzenia modyfikacji do niniejszej Polityki Prywatności.

Z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisu  wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie.