Zwroty i reklamacje

Dla nas liczy się najwyższa jakość

Troszczymy się o zadowolenie naszych klientów i najwyższy poziom usług, dlatego klienci nieusatysfakcjonowani i ze stanu otrzymanego towaru mogą składać reklamacje bezpośrednio do sprzedawcy. Roszczenia mogą być składane z tytułu rękojmi za wady (roszczenie względem sprzedawcy) oraz gwarancji (roszczenie względem gwaranta). Rękojmia za wady jest regulowana przez Kodeks cywilny, gwarancję reguluje natomiast karta gwarancyjna. Serwis meblowy obowiązuje na terenie kraju.

Masz jakieś pytania ? Chcesz uzyskać szczegółową wiedzę na temat procesu składania reklamacji? Nasi pracownicy są dostępni w dni robocze w godzinach 8-16. Na pytania kierowane w formie pisemnej odpowiedzi udzielamy w okresie do 10 dni. Wszelkie pytania w zakresie reklamacji można kierować pod nr tel. 89 644 92 15 lub 89 644 92 16, fax 89 644 92 14 lub mailowo na adres reklamacje@szynaka.pl .