Płatności

Płatności za zamówione towary, dowóz są wykonywane jedynie w formie przedpłaty (opłata pobraniowa jest niemożliwa).

Jedną z opcji przedpłaty jest wpłata bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

Płatność należy dokonać na poniższy numer konta:

Szynaka - Meble sp. z.o.o.

ul. Dworcowa 20,

14-260 Lubawa,

Numer Rachunku: 64 1090 1607 0000 0001 3061 0927

Płatność można dokonać również za pośrednictwem systemu Dotpay prowadzący przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych (Regulamin serwisu płatniczego Dotpay znajduje się na stronie https://ssl.dotpay.pl/files/regulamin_dotpay_sa_dokonywania_wplat_w_serwisie_dotpay.pdf).