11.01.2017 r.

Firma dobrze widziana

Firma dobrze widziana

Już po raz kolejny nasza firma otrzymała tytuł Firmy Dobrze Widzianej w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod  patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu już na stałe wpisały się w kanon funkcjonowania naszej firmy.  Stawiamy na zrównoważony rozwój,  dlatego świadomie angażujemy się w inicjatywy, które służą głównie pracownikom, otoczeniu społecznemu oraz środowisku naturalnemu. Umacniają wartość naszej firmy oraz dają poczucie dobrze realizowanej misji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja wszystkich naszych planów i celów biznesowych może okazać się zaledwiepołowiczna, jeśli w prowadzących do nich działaniach nie uwzględnimy zasad odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Każdy z naszych projektów, każda z naszych spółek, każdy z naszych produktów ma potencjalny wpływ na środowisko naturalne, na zdrowie i perspektywy życiowe mieszkańców regionów, w których działamy, na bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów. Będąc największym Pracodawcą w regionie bierzemy na siebie ogromną odpowiedzialność za wszystkich pracowników, za ich rodziny, za miasta i regiony, w których żyją. Dowodem tego może być podpisana w 2015 roku Deklaracja Polskiego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zarówno nasza firma jak i setki innych zobowiązują się na jej podstawie do podążania drogą zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności i etyki w biznesie.