06.07.2015 r.

Odznaka honorowa za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

Odznaka honorowa za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej

4 lipca 2015 podczas imprezy Szynaka Day 2015 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski nadał naszej Firmie ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 

Odznaka ta jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Gospodarki osobom fizycznym i przedsiębiorstwom aktywnym na polu gospodarki, wnoszącym istotny wkład w jej rozwój.

Odznaka ta pozwala na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiego przemysłu, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania. Wszystkie powyższe kryteria spełnia nasza firma.