Specjalista ds. remontowo-budowlanych

Główne zadania:

 • Dokonywanie przeglądów budynków i prowadzenie ich dokumentacji technicznej
 • Planowanie prac remontowych i inwestycyjnych oraz koordynowanie ich realizacji
 • Ustalanie zakresów i harmonogramów prac z dostawcami usług
 • Monitorowanie przebiegu i jakości prac podwykonawców
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawy Prawo Budowlane, normami i procedurami wewnętrznymi
 • Współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót
 • Przeprowadzanie analiz przebiegu inwestycji i raportowanie zaawansowania robót
 • Sporządzanie sprawozdań z rozliczenia i zakończenia inwestycji

Oczekujemy:

 • Wykształcenia technicznego, mile widziane wyższe (preferowany kierunek: budownictwo)
 • Doświadczenia na podobnym stanowisku (doświadczenie w planowaniu remontów i inwestycji w zakładzie produkcyjnym będzie dodatkowym atutem)
 • Znajomości Prawa Budowlanego
 • Dobrej znajomości Ms Office (mile widziana znajomość programu AutoCAD)
 • Zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań
 • Komunikatywności, otwartości i inicjatywy w działaniu

Oferujemy:

 • Ciekawą, pełną wyzwań pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów, samodzielność w działaniu
 • Pracę w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie uzależnione od posiadanych kompetencji
 • Grupowe ubezpieczenia na życie
 • Nagrody jubileuszowe
 • Pakiet atrakcyjnych benefitów funkcjonujących w firmie, tj.: bony, paczki dla dzieci, Dzień Dziecka, karnety do Spa i na basen, karnety na jazdę konną, upominki z okazji Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, pikniki i bale zakładowe, posiłki regeneracyjne; wszystko w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kandydatom zapewniamy całkowitą anonimowość, informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CV wraz z nazwą stanowiska prosimy przesłać na adres firmy „SZYNAKA – MEBLE” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa lub rekrutacja@szynaka.pl tel. (089) 645 53 92

Na dokumentach aplikacyjnych proszę zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych do celów rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20 moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."

W razie chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach proszę dopisać:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska."


Informacja Administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji jest Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20. Kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres lub pocztą elektroniczna na adres info@szynaka.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@szynaka.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). Pani/Pan dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenie bieżącej rekrutacji lub przez okres 1 roku do celów przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, w razie nie podania danych osobowych nie będzie możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.