Sekretarka

Główne zadania:

 • bieżąca obsługa sekretariatu
 • koordynacja obiegu dokumentów i korespondencji
 • organizacja podróży służbowych, w tym zagranicznych
 • organizacja i obsługa spotkań firmowych
 • wspomaganie bieżącej pracy Zarządu
 • przygotowywanie propozycji treści pism do instytucji międzynarodowych

Oczekujemy:

 • umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętności efektywnej organizacji pracy
 • komunikatywności, wysokiej kultury osobistej, dyskrecji
 • dobrej znajomości języka angielskiego

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju i zdobycia bogatego doświadczenia
 • atrakcyjny system wynagrodzeń
 • pakiet atrakcyjnych benefitów funkcjonujących w firmie tj. bony, paczki dla dzieci, Dzień Dziecka, Karnety do Spa, Karnety na jazdę konną, Bale Zakładowe, pikniki rodzinne, wyjazdy do teatrów, na koncerty, atrakcyjne ubezpieczenia grupowe, nieoprocentowane pożyczki z FŚS

Kandydatom zapewniamy całkowitą anonimowość, informujemy iż skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

CV wraz z nazwą stanowiska prosimy przesłać na adres firmy „SZYNAKA – MEBLE” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 20, 14-260 Lubawa lub rekrutacja@szynaka.pl tel. (089) 645 53 92

Na dokumentach aplikacyjnych proszę zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych do celów rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20 moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji."

W razie chęci uczestniczenia w przyszłych rekrutacjach proszę dopisać:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych również w przyszłych rekrutacji, w tym na inne stanowiska."

 


Informacja Administratora danych o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w przekazanej aplikacji jest Szynaka-Meble sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie przy ul. Dworcowej 20. Kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres lub pocztą elektroniczna na adres info@szynaka.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@szynaka.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO). Pani/Pan dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcą danych oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenie bieżącej rekrutacji lub przez okres 1 roku do celów przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, w razie nie podania danych osobowych nie będzie możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.