Jan Szynaka został uhonorowany prestiżowymi tytułami przez włodarzy dwóch największych miast powiatu iławskiego. 27 października Rady Gminy Iława przyznała tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Iława” Janowi Szynaka, właścicielowi Grupy Meblowej Szynaka. Radni zagłosowali w tej sprawie jednomyślnie. Kilka tygodni wcześniej Rada Miasta Lubawa uhonorowała przedsiębiorców, którzy dzięki swojej pracy przyczyniają się do rozwoju regionu poprzez zwiększenie zatrudnienia, wsparcie klubów sportowych oraz wydarzeń i inwestycji realizowanych przez samorząd. Wśród wyróżnionych znalazł się Jan Szynaka.

Zarządzana przez Janka Szynaka firma od wielu lat promuje region i województwo na szczeblu krajowym ,ale również na arenie międzynarodowej. Grupa Meblowa Szynaka aktywnie włącza się w rozwój regionu tworząc prawie 3 500 tysiąca miejsc pracy oraz wspierając lokalne przedsięwzięcia. Prowadząc firmę Alina i Jan Szynaka podejmują szereg inicjatyw, których celem jest wspieracie pracy instytucji działających na rzecz lokalnej społeczności. Za sprawą tych przedsięwzięć region, w którym pracują i żyją pracownicy Grupy Meblowej Szynaka oraz ich rodziny staje się miejscem bardziej przyjaznym do życia. Postawa Prezesa Jan Szynaka, który jest nie tylko utalentowanym biznesmanem, ale również zaangażowanym społecznikiem aktywnie wspierającym przedsięwzięcia kulturalne, sportowe oraz edukacyjne została doceniona przez lubawski i iławski samorząd, które przyznały właścicielowi firmy Szynaka Meble zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Miasta Lubawy” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Iława”.

Panu Prezesowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.