Firma Szynaka Meble została ponownie wyróżniona prestiżowym tytułem "Firma Dobrze Widziana" podczas ogólnokrajowego konkursu zorganizowanego przez Business Centre Club. To znaczące wyróżnienie stanowi potwierdzenie wysokich standardów i zaangażowania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Otrzymanie tego tytułu po raz kolejny świadczy o uznaniu dla działań naszej firmy oraz potwierdza jej pozytywny wpływ na społeczność i otoczenie biznesowe.

Głównym celem tego konkursu jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadzą swoje działania z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności oraz szerzenie świadomości na temat istoty społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych sposobów jej komunikacji. Ocena obejmuje różnorodne aspekty funkcjonowania firm, takie jak podejście do pracowników, przestrzeganie zasad równości, efektywność komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej dotyczącej działań społecznie odpowiedzialnych, a także zgodność z zasadami dotyczącymi ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu stanowi fundamentalny element dla naszej firmy. Uważamy ją za integralną część naszej działalności, kluczową dla naszego innowacyjnego rozwoju oraz owocnej współpracy z partnerami z różnych stron świata. Duma napawa nas faktem, że spójna strategia społecznej odpowiedzialności jest konsekwentnie realizowana we wszystkich oddziałach Grupy Szynaka i została dostrzeżona przez członków kapituły konkursu. Świadomość, że nasze inicjatywy są rozpoznawalne i przynoszą rzeczywiste korzyści społeczności, stanowi dla nas motywację do podejmowania kolejnych działań w tym obszarze. Zdecydowanie kontynuujemy nasze zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność, dążąc do pozytywnego wpływu na otaczający nas świat poprzez nasze działania oraz inicjatywy.