10 maja 2019 roku została powołana Rada ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W jej składzie znalazł się Jan Szynaka Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Prezes Zarządu Szynaka-Meble Sp. z o.o.

Rada będzie pełniła funkcję doradczą przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Stanowić będzie ona forum konsultacyjno-doradcze Prezydenta. Jej zadania skoncentrują się na zapewnieniu polskim przedsiębiorcom warunków dla stabilnego rozwoju oraz kreowaniu i upowszechnianiu postaw przedsiębiorczych.

Zdecydowałem się ustanowić i powołać Radę ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie Rzeczypospolitej, by przeanalizować sytuację polskich przedsiębiorców – w aspekcie funkcjonalnym, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym – powiedział Prezydent na uroczystości powołania członków Rady. Zdaniem prezydenta, spotkanie praktyków, którzy na co dzień zajmują się biznesem i funkcjonują na rynku gospodarczym na różnych jego poziomach i w różnych branżach, z prawnikami i specjalistami z zakresu zarządzania “przyniesie efekt w postaci dobrej debaty na temat sytuacji polskich przedsiębiorców, polskiego rynku gospodarczego i możliwość faktycznie przygotowania propozycji różnego rodzaju rozwiązań, które ułatwią życie przedsiębiorcom”. Powstałe rozwiązania mogą zdaniem Prezydenta RP przynieść wiele korzyści.

Za gotowość przystąpienia do takiej pracy z całego serca państwu dziękuję. Bo jestem absolutnie przekonany, że jest ona Polsce i polskim przedsiębiorcom bardzo potrzebna. Reprezentujecie państwo (...) bardzo różne branże i specjalności. Ale przede wszystkim jesteście ekspertami – zarówno z uwagi na dorobek naukowy, specjalizacje, jak i z uwagi na to, że od lat zajmują się państwo biznesem w swoich specjalnościach i jesteście w związku z tym ogromnie doświadczeni. Ten bagaż wiedzy, umiejętności i doświadczeń jest ogromny – i on pozwala patrzeć szeroko i dostrzegać właśnie to, co chcemy naprawiać, co chcemy wprowadzić, bo jest potrzebne" – mówił Andrzej Duda.

Dama Biznesu

W skład Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP weszło 18 osób. Z rąk Prezydenta zaszczytną nominację odebrał także Prezes OIGPM - Jan Szynaka, który ze swoją wiedzą i ogromnym doświadczeniem doskonale wpisuje się w idee przyświecające Prezydentowi w trakcie powoływania Rady ds. Przedsiębiorczości. Nominacja ta, to ogromne wyróżnienie dla całej branży meblowej, bowiem Prezes Jan Szynaka od kilkudziesięciu lat z powodzeniem łączy biznes z aktywnym udziałem w rozwoju i promocji polskiej gospodarki i polskiej branży meblowej w kraju i na świecie. Jesteśmy przekonani, że swoimi kwalifikacjami i profesjonalizmem wniesie ogromny wkład w działania powołanej instytucji.

Panu Prezesowi Janowi Szynaka serdecznie gratulujemy i życzymy wielu owocnych spotkań, pozwalających wypracować wspólne kierunki wsparcia i rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym polskiej branży meblowej.