28 stycznia 2020 r. podczas Dni Partnerskich – targów meblowych dla branży meblowej - w Bad Salzuflen odbyło się spotkanie pomiędzy prezesem OIGPM Janem Szynaką, a kierownictwem niemieckich związków związanych z meblarstwem i ogólną branżą drzewną. Było to spotkanie na szczycie organizacji reprezentujących producentów mebli oraz branżę meblarską z dwóch krajów Polski i Niemiec. Te dwa kraje oraz Włochy są największymi producentami i eksporterami mebli w Europie. Zwłaszcza polski przemysł meblowy w ostatnich latach doskonale się rozwijał i producenci mebli z Polski są istotnymi rozgrywającymi nie tylko w Europie, ale również w światowej skali .

Działania i siła OIGPM pod przewodnictwem Jana Szynaki znalazło uznanie i szacunek w niemieckich organizacjach związanych z branżą meblarską. Znalazło to odzwierciedlenie w ostatnich latach poprzez wspólne działania na rzecz wolnego handlu meblami w Europie (działania wspólne na rzecz niedopuszczenia do wprowadzenia przez rząd francuski protekcyjnych działań /formaldehyd był rzekomym powodem/).

Niemieccy partnerzy – w tym Związek Niemieckiego Przemysłu Meblowego (VDM), jak i Federacja Nienieckiego Przemysłu Drzewnego (HDH) – byli pod wrażeniem skuteczności prezesa Jana Szynaki stojącego na czele OIGMP. Między innymi chodziło o zorganizowane spotkania i podjęte środki bezpośrednio na szczeblu ministerialnym w 2017 r., podjęta interwencja Rządu RP poprzez Ministerstwo Gospodarki i MSZ bezpośrednio w Komisji Europejskiej.

To już trzecie spotkanie na szczycie kierownictwa OIGPM oraz VDM i HDH (poprzednie były w lutym 2017, lutym 2018 i teraz styczeń 2020) . Delegacje pod przewodnictwem Jan Szynaki i Jana Kurtha spotkały się w Centrum Targowym w Bad Salzuflen podczas wydarzenia targowego Partner Tage. Niektóre z istotniejszych poruszonych tematów to :

  • Prezentacja informacji o obu organizacjach branżowych (w Niemczech w 2019 r. doszło do istotnych zmian); kwestia wzajemnej wymiany informacji oraz platformy komunikacji (strona niemiecka proponuje przystąpienie OIGPM do EFIC)
  • Informacja VDV o działaniach Niemieckiego Urzędu Antymonopolowego związanego z wielkimi fuzjami na rynku niemieckim dużych sieci sprzedażowych (jako przykład Lutz i Roller). Wg informacji od naszych partnerów sprawa i tak się „oprze” o Komisję Europejską i stosowny organ antymonopolowy UE.
  • Sprawy związane z globalnym rynkiem meblowym; rynek chiński (wojna handlowa z USA oraz kwestia zagrożeń wynikających z Koronawirusem /spowolnienie/)
  • Relacje i wzajemne odziaływanie polskiego i niemieckiego przemysłu i handlu w branży meblowej. Podkreślenie potrzeby wspólnego rozwoju i czerpania wzajemnych korzyści niż postrzegania jako rywala.
  • Wyrażono obustronne zadowolenie z wzajemnych kontaktów i podjęto postanowienie o wspólnych działaniach w najbliższej przyszłości. Chodzi o wprowadzenie norm z rynku niemieckiego (od 1.01.2020) dot. formaldehydu jako normy UE – a poprzez to stworzenie równych warunków konkurencji (dostawcy spoza UE).

Na zdjęciu grupowym od lewej stoją :
Andrzej Pazurkiewicz (doradca OIGPM), dr Olaf Plümer (DCC; Daten Competence Center), Tomasz Wiktorski (ekspert OIGPM, właściciel B+R Studio), Jan Szynaka (prezes OIGPM), Jan Kurth (VDM; szef zarówno Związku Niemieckiego Przemysłu Meblowego jak i również Federacji Niemieckiego Przemysłu Drzewnego), Jan Kurth (VdDW; Związek Niemieckiego Przemysłu Mebli Mieszkaniowych).