Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Business Centre Club po raz kolejny uhonorowało naszą firmę – 6. już z kolei Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Konkurs jest organizowany przez Business Centre Club, który wspiera przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową. Celem konkursu jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

- Cieszę się bardzo, że już po raz szósty zostaliśmy nagrodzeni Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. To doskonały dowód na to, że po raz kolejny tak znakomite gremium  zakwalifikowało nas do najlepiej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce, wyróżniających się ogromnym potencjałem wzrostu, innowacyjnością, doskonałą jakością produktów i wzorowo prowadzoną polityką społecznej odpowiedzialności biznesu. Każda z wyróżnionych firm zasługuje na podziw i uznanie. Każda z nich to odrębna historia i inna filozofia prowadzenia biznesu. Jednakże niezwykle skuteczna i przynosząca sukces. W naszym przypadku to ponad 60 letnie doświadczenie, uczciwość, strategia rozwoju i odwaga w biznesie stanowią podstawę obecnej i silnej pozycji na rynku międzynarodowym. Umacniając obecną strategię rozwoju Grupy Meblowej Szynaka  będziemy walczyć o kolejne Diamenty w przyszłości – powiedział Prezes Jan Szynaka po odebraniu wyróżnienia.