Firma Szynaka Meble po raz kolejny została wyróżniona zaszczytnym tytułem „Firma Dobrze Widziana” w ramach ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Business Centre Club. Uroczysty finał X edycji odbył się w siedzibie BCC - Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Podczas uroczystości laureatom wręczone zostały specjalne dyplomy.

Celem konkursu jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. Istotnymi elementami podlegającymi ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, przestrzeganie zasad równouprawnienia, skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań, a także przestrzeganie reguł społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii, rynku i działań charytatywnych.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to temat szczególnie bliski naszej firmie. Traktujemy ją jako integralną część naszej działalności, która gwarantuje nam innowacyjny rozwój oraz owocną współpracę z partnerami i interesariuszami. Cieszymy się, że spójna strategia społecznej odpowiedzialności realizowana we wszystkich zakładach Grupy Szynaka zyskała uznanie członków kapituły konkursu. Świadomość, że nasze inicjatywy są zauważane i przynoszą wymierne korzyści dla otoczenia motywuje nas do podejmowania kolejnych działań w tym obszarze – powiedział odbierając nagrodę Michał Szynaka – dyrektor ds. Marketingu Szynaka-Meble Sp. z o.o.

Sportowca Ziemi Lubawskiej