W dniach 21-22 lipca 2023 roku, w malowniczej miejscowości Siemiany w gminie Iława, odbył się już po raz siedemnasty kultowy Festiwal "Nad Jeziorakiem". Wydarzenie, to na stałe wpisało się w kalendarz największych letnich imprez plenerowych w naszym województwie. W tym roku, festiwal po raz kolejny wsparła nasza firma, która z dumą objęła rolę sponsora strategicznego wydarzenia.

Przywiązanie Szynaka Meble do lokalnej społeczności  jest nieodłącznym elementem naszej filozofii i strategii działania. Poprzez aktywne zaangażowanie w inicjatywy społeczne takie jak festiwal "Nad Jeziorakiem", wyrażamy swoje zobowiązanie do wspierania i rozwijania kulturalnego dziedzictwa naszego regionu.

 

Współpraca przy organizacji festiwalu nie ograniczała się jedynie do wsparcia finansowego. Jako wyraz wdzięczności dla naszych pracowników za ich pracę i zaangażowanie przekazaliśmy im bilety na uczestnictwo w festiwalu. Ta inicjatywa nie tylko umożliwiła pracownikom spędzenie wyjątkowych chwil z bliskimi podczas wydarzenia, ale także wpłynęła na budowanie silnych więzi wewnątrz firmy. Pracownicy tworzą bowiem jej prawdziwe serce i są solidnym fundamentem.

 

Jako największy pracodawca w regionie w pełni zdajemy sobie sprawę z roli, jaką kultura odgrywa w życiu społeczności lokalnej. Dzięki wsparciu festiwalu "Nad Jeziorakiem", przyczyniliśmy się do stworzenia przestrzeni, w której artyści mogli zaprezentować swoje największe utwory, a mieszkańcy z całej Polski cieszyć się różnorodnym programem artystycznym. Wierzymy, że wydarzenia takie budują więzi społeczne i integrują lokalną społeczność.

 

Zaangażowanie naszej firmy w organizację festiwalu "Nad Jeziorakiem" w Siemianach to znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. To doskonały przykład synergii pomiędzy biznesem, a kulturą. To gest, który wyraża naszą troskę o rozwój lokalnej społeczności oraz docenienie pracowników i ich rodzin. Dzięki takim inicjatywom stanowimy inspirujący przykład korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, angażując się w kwestie kulturalne i społeczne z pasją i oddaniem.