Właściciel Grupy Meblowej Szynaka – Prezes Jan Szynaka – podpisał w dn. 16.03.2022 r. w Lügde kolejną umowę o wieloletniej współpracy z Grupą Bega.

Głównym partnerem i dostawcą mebli do Grupy Bega jest Grupa Meblowa Szynaka, która w roku 2021r. osiągnęła łączne obroty w sprzedaży w wysokości 1,2 miliarda złotych . Ponad 3500 pracowników w 8 zakładach produkuje i sprzedaje w całym świecie uznane i cieszące się popytem meble. Obie firmy są przedsiębiorstwami rodzinnymi, wzajemny rozwój oparty jest również na wieloletniej przyjaźni rodziny Szynaków i Hilpertów. Grupa Bega składająca się z 12 profilowanych handlowo spółek osiągnęła w ubiegłym roku obrót 622 milionów Euro i jest największą firmą zakupującą meble w Polsce i jednocześnie sprzedająca je głównie w Europie Zachodniej. Dotychczasowa umowa została przedłużona o dalsze 5 lat , planowane są w niej dalsze wzrosty obrotów i zagospodarowanie nowych obszarów sprzedaży mebli z marką Szynaka-Meble. Obie strony, Dieter i Thorsten Hilpertowie oraz Jan Szynaka potępili przestępczy atak Rosji na Ukrainę oraz potwierdzili udział w niezależnych i również we wspólnych akcjach pomocowych na rzecz Ukrainy, zarówno dla uchodźców jak i dla obywateli Ukrainy, którzy na miejscu walczą z rosyjskim agresorem. Podpisanie nowych umów handlowych w tak trudnym okresie wojny, która się rozgrywa tuż za naszą granicą, świadczy o optymistycznym patrzeniu w przyszłość i wiary w rychłe ustanowienie trwałego pokoju w Europie z poszanowaniem wolności i suwerenności wszystkich narodów, w szczególności Ukraińców.