Fundusze EU

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 08.11.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20 lub 14-200 Iława, ul. Ostródzka 54
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kulik@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 19.11.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Kulik tel. (0-89) 644 92 25

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wybranym wykonawcy:

 1. SevenComp Marcin Indrzejczak

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 07.11.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20 lub 14-200 Iława, ul. Ostródzka 54
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przemyslaw.wroszkowski@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 19.11.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Przemysław Wroszkowski tel. 665 070 061

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik - Zapytanie ofertowe nr 3

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Najczęściej zadawane pytanie:

Pytanie 1: Dnia 15.11.2018 wpłynęło pytanie dotyczące oferty na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego:
„Czy cyfrowy aparat fotograficzny ma zostać dostarczony w zestawie z obiektywem czy interesuje zamawiającego wyłącznie korpus (body)? "

Odpowiedź: Z obiektywem.

Pytanie 2: Dnia 16.11.2018 wpłynęło pytanie dotyczące oferty na zakup komory świetlnej:
„czy zamawiający uzna za równoważną komorę posiadającą 4 źródła światła o wymiarach:
Wymiar zewn/wewn.(mm) 710*420*570/675*380*360"

Odpowiedź: W zapytaniu ofertowym zostały wskazane oczekiwane podstawowe parametry techniczne, które stanowią minimalne wymagania urządzeń przewidzianych do zakupu. Zamawiający dopuści do oceny ofertę o parametrach technicznych wyższych od oczekiwanych.

Informacja o wybranym wykonawcy:

 1. NETZ Sp. z o.o. – cyfrowy aparat fotograficzny
 2. NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski – telewizor do prezentacji multimedialnych
 3. Reprograf S.A. – komora świetlna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 02.10.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roman.boberek@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 17.10.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Boberek tel. 603 111 410

Treść zapytania ofertowego >> Zapytanie nr 2

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Najczęściej zadawane pytanie:

Pytanie 1: Dnia 03.10.2018 wpłynęło pytanie dotyczące oferty na zakup suszarki laboratoryjnej:
„Czy dopuszczają Państwo wymiary komory suszarki 380 x 380 x 420 mm?"

Odpowiedź: W zapytaniu ofertowym zostały wskazane oczekiwane podstawowe parametry techniczne, które stanowią minimalne wymagania urządzeń przewidzianych do zakupu. Zamawiający dopuści do oceny ofertę o parametrach technicznych wyższych od oczekiwanych

Informacja o wybranym wykonawcy:

MERAZET S.A.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 01.10.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-200 Iława, ul. Ostródzka 54 lub 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grzegorz.kulik@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 16.10.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Kulik tel. (0-89) 644 92 25

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Najczęściej zadawane pytanie:

Pytanie 1: „.W Zapytaniu ofertowym, w punkcie III Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:
w podpunkcie 1. Komputery typu laptop:
Zamawiający nie podaje, żadnych informacji dotyczących Systemu operacyjnego. Czy zamawiający dopuszcza laptopy bez systemu operacyjnego? Jest to czynnik znacząco wpływający na cenę, a oczekiwane oprogramowanie biurowe MS Office nie będzie możliwe do uruchomienia bez systemu operacyjnego.
w podpunkcie 2. Zestaw komputerów stacjonarnych:
Zamawiający nie podaje, żadnych informacji dotyczących Systemu operacyjnego.Czy zamawiający dopuszcza komputery bez systemu operacyjnego?”

Odpowiedź: Wymagany system operacyjny w obu przypadkach Windows 10 64bit PRO. PL

Pytanie 2: Czy w dokumentach przetargowych ma znaleźć się umowa z wypełnionymi rubrykami dotyczącymi Oferenta? Czy umowa jest dopiero podpisywana ze zwycięzcą przetargu?

Odpowiedź: Wzór umowy został zamieszczony informacyjnie. Umowa zostanie podpisana z wybranym dostawcą urządzenia, przy składaniu oferty nie należy jej załączać

Pytanie 3: W Zapytaniu ofertowym,w punkcie III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w podpunkcie 2. Zestaw komputerów stacjonarnych:
Czy Zamawiający wymaga jednego serwera pamięci masowej dla każdego zestawu (w sumie 4 serwery pamięci masowej), czy tylko jeden taki serwer?
Czy serwer ma posiadać już zamontowane dwa dyski czy tylko posiadać możliwość zamontowania dwóch dysków?
Czy wymienione na końcu 2 dyski do pracy ciągłej 6TB (2 szt.) są przeznaczone dla wyżej wymienionego serwera plików, czy stanowią odrębny element zestawu i mają być wymnożone razy 4, aby każdy zestaw posiadał po 2 takie dyski (w sumie 8 dysków)?
Dla pełnej jasności prosiłbym o rozpisanie każdego elementu tego podpunktu tabeli w podobny sposób jak poniżej:

 • komputer, monitor, MS Office, klawiatura, mysz - szt. ....
 • serwer pamięci masowej - szt. ....
 • dyski do pracy ciągłej - szt. ...”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga jednego serwera pamięci masowej dla całego zestawu, więc będzie to jeden serwer z dwoma dyskami do pracy ciągłej już zamontowanymi. Pozostałe wymagania z ilościami jak w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 4: Chciałabym zapytać na jaki okres planujecie Państwo zakupić AutoCAD-a i 3ds MAX-a?

Odpowiedź: Licencja roczna

Pytanie 5: W formularzu powinny być zamieszczone dane teleadresowe i określona osoba do kontaktu. W formularzu nie ma miejsca na takie informacje: czy mam je sobie dopisać i w jakim miejscu?

Odpowiedź: Na formularzu jest miejsce na pieczęć Wnioskodawcy, więc jeśli pieczęć zawiera dane teleadresowe, to będzie wystarczające. Osobę do kontaktu proszę dopisać na końcu formularza. Jeśli oferta będzie przesłana w formie elektronicznej, to informacja może być zamieszczona bezpośrednio w e-mail lub w piśmie przewodnim - jeśli tradycyjną pocztą.

Pytanie 6: Oferta powinna zawierać informację o terminie realizacji zamówienia. W formularzu oferty również nie ma miejsca na wpisanie takiej informacji. Proszę o wskazanie, czy mam dopisać sobie taką informację do oferty, a jeśli tak , to w jakim miejscu.

Odpowiedź: Proszę zamieścić na końcu formularza lub w specyfikacji urządzenia. Jeśli oferta będzie przesłana w formie elektronicznej, to informacja może być zamieszczona bezpośrednio w e-mail lub w piśmie przewodnim - jeśli tradycyjną pocztą.

Pytanie 7: Co należy rozmieć pod pojęciem sposób realizacji gwarancji: czy chodzi tu tylko o sposób dostarczenia urządzenia do podmiotu serwisującego, czy też o informację co podlega gwarancji? Jeśli wystarczy tylko informacja dotycząca sposobu dostarczenia drukarki na serwis, to czy spełnimy wymogi formalne wpisując tą informację do oferty w rubryce realizacja gwarancji.

Odpowiedź: Realizacja gwarancji – czy na miejscu u zamawiającego, czy w serwisie.

Pytanie 8: Jaki ma być czas trwania subskrypcji dla programu z pozycji 11. Photoshop?

Odpowiedź: Licencja roczna.

Informacja o wybranym wykonawcy:

 1. ATMAT Sp. z o.o.:
 • Drukarka 3d (1 szt.).
 1. EUPOL Paweł Owczarzak:
 • komputery typu laptop (3 szt.),
 • zestawy komputerów stacjonarnych (4 szt.),
 • drukarka do wykonywania dokumentacji projektowej w formacie A3,
 • oprogramowanie Corel Draw (2 szt.),
 • oprogramowanie V RAY (2 szt.),
 • oprogramowanie 3ds max (1 szt.),
 • oprogramowanie Photo Shop (2 szt.),
 • oprogramowanie Auto CAD (2 szt.),
 • oprogramowanie SketchUp (3 szt.).

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych na poszczególne urządzenia. O wyborze dostawcy zamówienia na poszczególne urządzenie przesądziła liczba uzyskanych punktów.

Na następujące urządzenia nie wpłynęła żadna oferta:

 1. cyfrowy aparat fotograficzny (1 szt.)
 2. telewizor do prezentacji multimedialnych (1 szt.)
 3. komora świetlna (1 szt.)

Na wyżej wymienione urządzenia zostanie ponowione zapytanie ofertowe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roman.boberek@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Roman Boberek tel. 603 111 410

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Najczęściej zadawane pytanie:

„Czy Zamawiający dopuści suszarkę laboratoryjną o wymiarze komory: 360x270x400 mm, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego?”

Odpowiedź:W zapytaniu ofertowym zostały wskazane oczekiwane podstawowe parametry techniczne, które stanowią minimalne wymagania urządzeń przewidzianych do zakupu. Zamawiający dopuści do oceny ofertę o parametrach technicznych wyższych od oczekiwanych.

Informacja o wybranym wykonawcy:

Nierozstrzygnięte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-200 Iława, ul. Ostródzka 54 lub 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Grzegorz.kulik@szynaka.pl

Termin składania ofert: do dnia 16.07.2018 r.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Grzegorz Kulik tel. (0-89) 644 92 25

Treść zapytania ofertowego >> Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o wybranym wykonawcy:

Wybrano dostawcę tylko na urządzenie nr 12 – oprogramowanie Top Solid. Dostawca: TopSolution Marcin Skurczyński Na pozostałe urządzenia zostanie ponowione zapytanie ofertowe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zapytanie ofertowe z dnia 05.04.2018

Zapytanie ofertowe na dostawę infrastruktury B+R w ramach projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego – wzrost kompetencji badawczych Szynaka Meble Sp. z o.o.” nr RPWM.01.02.01-28-0008/17-00 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce i sposób składania ofert:

 1. osobiście lub listownie na adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 20,
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: darek@szynaka.pl.

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r. do godziny 16:00.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Dariusz Dąbrowski tel. 605 822 800

Treść zapytania ofertowego >> Pobierz plik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja o wybranym wykonawcy:

TEKNOLOGIKA S.R.L.