Firma SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.


zrealizowała projekt

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH


pod tytułem:

INWESTYCJE "SZYNAKA-MEBLE" SP. Z O.O. W URZĄDZENIA OGRANICZAJĄCE OBCIĄŻENIA UKŁADU MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWEGO


nazwa zadania:

Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.


DOFINANSOWANIE: 55 000,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 118 039,66 ZŁ

W ramach projektu zrealizowano następujące działania inwestycyjne:

1. Działanie nr 1 – ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zakup środka trwałego

2. Działanie nr 2 – poprawa bezpieczeństwa prac na wysokości – zakup środka trwałego