Firma SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizował zadanie prewencyjne polegające na:

zakupie sprzętu specjalistycznego poprawiającego warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadanie zostało sfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.


Image

Firma SZYNAKA-MEBLE SP. Z O.O.

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowała zadanie prewencyjne polegające na:

unowocześnieniu zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu zmniejszenia szkód i zapobieganiu wypadkom powodowanym przez pożary.
Zadanie zostało dofinansowane z funduszu prewencyjnego PZU SA.

Dziękujemy za wsparcie prewencyjne.